Obowiązkowa deratyzacja

Ostatnia aktualizacja: 

obowiązkowa deratyzacja

Odpowiednie władze mogą zarządzić na danym terenie obowiązkową deratyzację - odszczurzanie. Zazwyczaj polega ona na wyłożeniu odpowiednich preparatów i umieszczenia odpowiedniego oznakowania w zagrożonych miejscach. Nawet jeśli nie ma takiego obowiązku warto przeprowadzić deratyzację wiosną na przełomie kwietnia i maja oraz jesienią na przełomie października i listopada.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie obowiązkowej deratyzcji poprzez wyłożenie trutek, wywieszenie odpowiedniego oznakowania, dostarczymy dokumentację, zorganizujemy utylizację padłych gryzoni.

Wsparcie obowiązkowej deratyzacji - zadzwoń 668 374 002.

Treść w przygotowaniu

Środki ostrożności

Obowiązkowa deratyzacja może stwarzać zagrożenia dla maych dzieci i zwierząt domowych:

  • Pilnujmy małe dzieci przed kontaktem z wyłożonymi preparatami
  • Chrońmy zwierzęta domowe przed zjedzeniem trutki

W razie zatrucia należy zgłosić się po pomoc medyczną lub weterynaryjną.

Czego nie robimy

Podczas akcji deratyzacji powinniśmy przestrzegać kilka reguł:

  • Nie dokarmiamy bezdomnych zwierząt
  • Nie dokarmiamy ptaków
  • Zamykajmy pojemniki na śmieci

Ponadto padłe gryzonie należy utylizować, nie wolno ich wyrzucać do śmietnika czy grzebać w miejscu do tego nie przeznaczonym.