Deratyzacja

Ostatnia aktualizacja: 

deratyzacja, odszczurzanie

Deratyzacja to proces zwalczania niepożądanych gryzoni szkodników oraz działania prewencyjne i monitorowania. W naszej ofercie zwalczanie szczurów i myszy oraz monitorowanie ich aktywności, wsparcie HACCP. W zależności od miejsca występowania oraz wielkości populacji stosowane są odpowiednie metody i środki deratyzacyjne (chemiczne, biologiczne, fizyczne).

Nasze usługi adresowane są do osób prywatnych, firm i administratorów obiektów. Obsługujemy obowiązkową deratyzację.

Zobacz nasz cennik deratyzacji.

Zwalczanie szczurów

Zwalczanie szczurów za pomocą chwytaczy lub trutek z feromonami wabiącymi. Zapewniamy utylizację złapanych i padniętych szczurów. Wystawiamy wymaganą dokumentację i oznakowanie. Czytaj więcej o zwalczaniu szczurów.

Zwalczanie myszy

Zwalczanie myszy za pomocą trutek z feromonami wabiącymi lub chwytaczy. Zapewniamy utylizację złapanych i padniętych myszy. Wystawiamy wymaganą dokumentację i oznakowanie.

Utylizacja gryzoni

Treść w przygotowaniu

Obowiązkowa deratyzacja

Odpowiednie władze mogą na danym obszarze zarządzić obowiązkową deratyzację. Zapewniamy wsparcie poprzez wyłożenie stosownych preparatów, dostarczamy wymagane oznakowanie oraz dokumentację, zapewniamy utylizację padłych gryzoni. Czytaj więcej o obowiązkowej deratyzacji.